قیمت دلار کانادا ونکوور

نرخ نقدی دلار کانادا امروز پنج شنبه هجدهم اپریل 2024 (309 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,600 تومان اعلام شد.این نرخ سپس به 48,800 تومان افزایش یافت. صرافی های ایرانی ونکوور همچنین نرخ فروش دلار کانادا (چک) را 48,800 تومان اعلام کردند. این نرخ حدود ساعت 3 عصر به  48,900 تومان افزایش یافت.

قیمت دلار کانادا امروز ونکوور | 48600 تومان

نرخ دلار کانادا امروز در ونکوور 42,600 تومان بود نرخ نقدی دلار کانادا امروز پنج شنبه هجدهم اپریل 2024 (309 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,600 تومان اعلام…
نرخ نقدی دلار کانادا امروز سه شنبه شانزدهم اپریل 2024 (28 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,200 تومان اعلام شد. صرافی های ایرانی ونکوور همچنین نرخ فروش دلار کانادا (چک) را 48,500 تومان اعلام کردند.

قیمت دلار کانادا امروز ونکوور | 48200 تومان

نرخ دلار کانادا امروز در ونکوور 42,200 تومان بود نرخ نقدی دلار کانادا امروز چهارشنبه هفدهم اپریل 2024 (29 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,200 تومان اعلام شد.…
نرخ نقدی دلار کانادا امروز سه شنبه شانزدهم اپریل 2024 (28 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,200 تومان اعلام شد. صرافی های ایرانی ونکوور همچنین نرخ فروش دلار کانادا (چک) را 48,500 تومان اعلام کردند.

قیمت دلار کانادا امروز ونکوور | 48200 تومان

نرخ دلار کانادا امروز در ونکوور 42,200 تومان بود نرخ نقدی دلار کانادا امروز سه شنبه شانزدهم اپریل 2024 (28 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,200 تومان اعلام…
نرخ نقدی دلار کانادا امروز دوشنبه پانزدهم اپریل 2024 (27 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,500 تومان اعلام شد.

قیمت دلار کانادا امروز ونکوور | 48500 تومان

نرخ دلار کانادا امروز در ونکوور 48,500 تومان بود نرخ نقدی دلار کانادا امروز دوشنبه پانزدهم اپریل 2024 (27 فروردین 1403) در صرافی های ایرانی ونکوور 48,500 تومان اعلام شد.…