بروز رسانی در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
نرخ حواله عادی و اعضا
نوع ارز خرید فروش
دلار کانادا (واریز بحساب) 9,400 9,670
دلار کانادا(درافت) 9,400 9,700
دلار کانادا(اسکناس) 9,550 9,730
USD=CAD 1,31 1,335
TD Bank call 9,600
CASH TORONTO call call
لیر ترک 2,190 2,225
دلار استرالیا Call Call