شکاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، این روزها به حدود۴۰درصد رسیده؛ این موضوع بسترهای جدیدی را برای افزایش رانت در اقتصاد ایجاد کرده است. در چنین شرایطی شرکت‌ها معتقدند، شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد باید کاهش یابد و رفته رفته نظام ارزی کشور نیز به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود. سال‌هاست که بحث بر سر تک‌نرخی شدن ارز، محل بحث اقتصاددانان است؛ اما هر بار به‌دلیل شرایط اقتصادی، امکان تک‌نرخی شدن ارز فراهم نمی‌شود.

بحث بر سر شکاف ارز نیمایی که منجر به توزیع رانت شده، این روزها جدی‌تر شده است؛ دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در شرایط تحریم نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد؛ اما رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ارز باید کم کم تک‌نرخی شود.

شکاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، این روزها به حدود۴۰درصد رسیده؛ این موضوع بسترهای جدیدی را برای افزایش رانت در اقتصاد ایجاد کرده است. در چنین شرایطی شرکت‌ها معتقدند، شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد باید کاهش یابد و رفته رفته نظام ارزی کشور نیز به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود. سال‌هاست که بحث بر سر تک‌نرخی شدن ارز، محل بحث اقتصاددانان است؛ اما هر بار به‌دلیل شرایط اقتصادی، امکان تک‌نرخی شدن ارز فراهم نمی‌شود.

در چنین شرایطی روز گذشته(دوشنبه) رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.

با وجود اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اما داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حتی یک دلار هم بدون اطلاع بانک‌های مرکزی دنیا، جابه جا نمی‌شود، خواهان تک‌نرخی شدن نرخ ارز ترجیحی شد و گفت: نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۷ برابری از۴۲۰۰ به۲۸۵۰۰ تومان رسیده که باید کم کم تک‌نرخی شود.

اکبر کمیجانی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز در این‌باره گفت: ضروری است تأمل بیشتری در مورد شکاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی صورت گیرد. منبع

نوشتهٔ پیشین
قیمت بیت‌کوین از ۷۰ هزار دلار عبور کرد
نوشتهٔ بعدی
جزئیات برنامه‌های مرکز مبادله برای ساماندهی بازار ارز

مطالب مرتبط